no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(2 มิ.ย. 2565)
อ่าน 39 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565

(2 มิ.ย. 2565)
อ่าน 49 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 

(31 พ.ค. 2565)
อ่าน 33 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

(27 พ.ค. 2565)
อ่าน 47 ครั้ง
not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงข่าว เรื่อง การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปีที่ผ่านมา

(27 พ.ค. 2565)
อ่าน 107 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ชูประเด็นพัฒนา-แผนแม่บท  ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค หนุนฟื้นเศรษฐกิจไทยระยะยาว ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท คาดการณ์ GDP เติบโตเฉลี่ย 5.8 %

(25 พ.ค. 2565)
อ่าน 71 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์และสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมหารือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติด้านความคุ้มครองทางสังคม 

(24 พ.ค. 2565)
อ่าน 54 ครั้ง
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2565

(23 พ.ค. 2565)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

(23 พ.ค. 2565)
อ่าน 26 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา "ถามมา - ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"   

(19 พ.ค. 2565)
อ่าน 49 ครั้ง
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565

(17 พ.ค. 2565)
not insert alt on tag images

สศช. ระดมความคิดเห็นหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะสูญเสียการเรียนรู้ (Learning Loss)

(7 พ.ค. 2565)
อ่าน 596 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2565

(6 พ.ค. 2565)
อ่าน 36 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565

(6 พ.ค. 2565)
อ่าน 313 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

(4 พ.ค. 2565)
อ่าน 44 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามและขับเคลื่อน EV ภายใต้ร่างแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ

(30 เม.ย. 2565)
อ่าน 66 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร  การป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

(29 เม.ย. 2565)
อ่าน 80 ครั้ง
not insert alt on tag images

คณะนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

(27 เม.ย. 2565)
อ่าน 94 ครั้ง
not insert alt on tag images

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ด้านเศรษฐกิจ) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(25 เม.ย. 2565)
อ่าน 63 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

(19 เม.ย. 2565)
อ่าน 51 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!