no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จับมือสื่อมวลชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(31 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สศช. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(31 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) กลุ่มภาคเอกชน

(30 มี.ค. 2564)
อ่าน 1428 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

(29 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

(29 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(29 มี.ค. 2564)
อ่าน 942 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมหารือผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

(26 มี.ค. 2564)
อ่าน 1222 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ ต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(24 มี.ค. 2564)
อ่าน 1179 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. เร่งระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(19 มี.ค. 2564)
อ่าน 1454 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

(18 มี.ค. 2564)
อ่าน 1374 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์เดินหน้าจัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

(18 มี.ค. 2564)
อ่าน 1177 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

(15 มี.ค. 2564)
อ่าน 1027 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

(12 มี.ค. 2564)
อ่าน 1531 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมเป็นวิทยากร สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางดำเนินงานในอนาคตสำหรับนายก อบจ. ณ สถาบันพระปกเกล้า

(12 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

(12 มี.ค. 2564)
อ่าน 768 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผู้แทนจาก UNICEF และ UNFPA เข้าพบเลขาธิการ สศช.

(10 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. เสนอแนะแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(9 มี.ค. 2564)
อ่าน 746 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3  คู่มือแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน"

(8 มี.ค. 2564)
อ่าน 809 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

(4 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มภาคเหนือตอนบนร่วมระดมความเห็นต่อกรอบแผนฯ 13

(4 มี.ค. 2564)
อ่าน 886 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!