logo
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน RSS

ประกาศรับสมัครงาน RSS

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(12 ก.ค. 2555)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(27 มี.ค. 2555)

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ

(27 มี.ค. 2555)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(27 มี.ค. 2555)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

(27 ก.พ. 2555)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(8 ก.พ. 2555)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

(8 ก.พ. 2555)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ

(8 ก.พ. 2555)

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

(25 ม.ค. 2555)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 7

(30 มิ.ย. 2554)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน

(4 เม.ย. 2554)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานของ สศช.

(9 มี.ค. 2554)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(16 ก.พ. 2554)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป

(16 ก.พ. 2554)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 2554

(31 ม.ค. 2554)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทัก

(25 ม.ค. 2554)

ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ มพพ. รายละเอียดการรายงานตัว และการทำสัญญาจ้าง

(7 ต.ค. 2553)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก และ การประกาศผลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ มพพ.

(3 ก.ย. 2553)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2553

(23 ก.ค. 2553)

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(27 ม.ค. 2553)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!