logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(9 มี.ค. 2563)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(6 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มี.ค. 2563)

ประกาศราคากลางสำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้กลไก ก.บ.ภ.

(6 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มี.ค. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(3 มี.ค. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้อมูล Global Trade Atlas ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(3 มี.ค. 2563)

ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการฯ จำนวน ๑ คัน

(2 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กพข.) 

(2 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๓  (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มี.ค. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(2 มี.ค. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(2 มี.ค. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(2 มี.ค. 2563)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2563  เดือนกุมภาพันธ์ 2563

(28 ก.พ. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(28 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

(28 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนากฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ

(28 ก.พ. 2563)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนของภาครัฐ

(27 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างทำตรายาง 

(27 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!