logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

(13 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง (เลขา ทปษ.วรวรรณ)

(11 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบสาธารณูปโภคอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(11 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูและซ่อมฝ้าเพดาน 

(6 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 พ.ย. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2563  เดือนตุลาคม 2562

(31 ต.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(31 ต.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็นประกอบการพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ต.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ต.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ต.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดระบบและพัฒนาข้อมูล เพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ต.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ต.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ต.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ต.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ต.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!