logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(18 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(16 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าจอ LCD  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(13 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กทว.) 

(13 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/ก๊าซ NGV, เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป

(13 มี.ค. 2563)

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

(11 มี.ค. 2563)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(11 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (ฝกค.) 

(11 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑๐ คัน และรถนั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(11 มี.ค. 2563)

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จำนวน ๑๒ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!