logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก อาคาร สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) จำนวน 1 คน ปีงบประมาณ 2563

(24 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ปีงบประมาณ 2563

(24 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) ปีงบประมาณ 2563

(24 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สพน. ประจำปี 2563

(24 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ประจำปี 2563

(24 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ประจำปี 2563

(24 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กพข.)

(23 มี.ค. 2563)

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

(23 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และจ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(23 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

(20 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(19 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2561 แบบปริมาณลูกโซ่

(19 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!