logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนมิถุนายน 2562

(28 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายเวทีการแถลงข่าวผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มิ.ย. 2562)

ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมโทรศัพท์ IP PHONE

(27 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม

(27 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟ (UPS) และ โทรศัพท์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อรองรับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผน (In-house Study)&nbs

(21 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำไนล่อนใช้กับเครื่องสูบน้ำไดโว่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานฯ และตัดต้นไม้ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี

(20 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

(20 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กรณีอุทยานธรณีโลกสตูล

(19 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!