logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งม่านม้วนและสติกเกอร์ฝ้าติดกระจกอาคาร

(16 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้นเดียว ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ธ.ค. 2565)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(15 ธ.ค. 2565)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(15 ธ.ค. 2565)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(15 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี (กยภ.)

(14 ธ.ค. 2565)

ประกาศประกวดราคาจ้างการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

(14 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และผู้บริหาร เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ธ.ค. 2565)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์ผลตอบแทนเศรษฐกิจเชิงกว้างจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Spatial Model Development for Forecasting Wider Economic Benefits fr

(13 ธ.ค. 2565)

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย โดยวิธีคัดเลือก

(9 ธ.ค. 2565)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำระบบป้องกันข้อมูลความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ต&

(9 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (VIP) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 6 คัน 

(9 ธ.ค. 2565)

ประกาศราคากลาง เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๖ เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม

(8 ธ.ค. 2565)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๖ เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(8 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ณ จั

(8 ธ.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!