no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. จัดหลักสูตร STRONG NESDC ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(19 ก.ค. 2565)
อ่าน 49 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(7 ก.ค. 2565)
อ่าน 59 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามและขับเคลื่อนผลการดำเนินงานผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ NEC- Creative LANNA ภายใต้ร่างแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ

(6 ก.ค. 2565)
อ่าน 152 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ของกิจกรรมการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2

(5 ก.ค. 2565)
อ่าน 79 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(5 ก.ค. 2565)
อ่าน 29 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ด้วยกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(5 ก.ค. 2565)
อ่าน 33 ครั้ง
not insert alt on tag images

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ ลศช.

(30 มิ.ย. 2565)
อ่าน 35 ครั้ง
not insert alt on tag images

คณะนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

(28 มิ.ย. 2565)
อ่าน 54 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565

(27 มิ.ย. 2565)
อ่าน 30 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมงานเสวนา Robotics & Automation Symposium 2022

(27 มิ.ย. 2565)
อ่าน 39 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ  สู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand ในงานสัมมนาสู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand

(23 มิ.ย. 2565)
อ่าน 76 ครั้ง
not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมอบรมหลักสูตร  การใช้งานแอปพลิเคชันซูม ครั้งที่ 2

(23 มิ.ย. 2565)
อ่าน 39 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ

(22 มิ.ย. 2565)
อ่าน 81 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  

(17 มิ.ย. 2565)
อ่าน 35 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเตรียมความพร้อม  โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งใหม่

(14 มิ.ย. 2565)
อ่าน 66 ครั้ง
not insert alt on tag images

การรายงานผลการดำเนินงาน ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย หรือ Thailand Policy Lab ประจำปี พ.ศ. 2564

(9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 47 ครั้ง
not insert alt on tag images

เปลี่ยนพลังประชาชน ร่วมเป็นพลังปราบทุจริต เน้นเปิดข้อมูลปฏิรูปภาครัฐ ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

(9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 87 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565

(9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 70 ครั้ง
not insert alt on tag images

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(7 มิ.ย. 2565)
อ่าน 52 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(5 มิ.ย. 2565)
อ่าน 43 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!