logo
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน RSS

ประกาศรับสมัครงาน RSS

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบีบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากา

(12 ก.พ. 2556)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

(4 ธ.ค. 2555)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน

(7 ก.ย. 2555)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(23 ส.ค. 2555)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป

(23 ส.ค. 2555)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(12 ก.ค. 2555)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(12 ก.ค. 2555)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(27 มี.ค. 2555)

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ

(27 มี.ค. 2555)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(27 มี.ค. 2555)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

(27 ก.พ. 2555)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(8 ก.พ. 2555)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

(8 ก.พ. 2555)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ

(8 ก.พ. 2555)

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

(25 ม.ค. 2555)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 7

(30 มิ.ย. 2554)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน

(4 เม.ย. 2554)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานของ สศช.

(9 มี.ค. 2554)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(16 ก.พ. 2554)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป

(16 ก.พ. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!