logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโพเดี่ยมพร้อมโลโก้

(25 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร 5 และอาคาร 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และจ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(20 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี 2558 โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล Financial Times ปีที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(19 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังนอกอาคาร 6 และทาสีผนังภายในอาคารที่รั่วซึมบริเวณชั้น 2, 5 และ 6 และปรับปรุงห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!