logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(29 ก.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างทำนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(24 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(23 ก.ค. 2563)

ประกาศ สพต. ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563)

(23 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(22 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(22 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล/ก๊าซ NGV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(21 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการฝึกอบรม  การวางแผนจากล่างขึ้นบนด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ : จากบทเรียนฐานรากสู่การออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Deliberative Bottom-up Planning : from Lesson&nbs

(20 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!