logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศสัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนกันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

(30 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สพต. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การพัฒนาติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ ณ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(30 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ

(30 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการขับเคลื่อนการพัฒน

(30 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่ง

(30 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับเลขาธิการฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก เสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืน สู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประเกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง รวมทั้งกำจัดหนู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร/จ้างผลิตเอกสารสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มุมมองคนรุ่นใหม่ : แนวทางการพัฒนาประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยวิ

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืนสู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชกาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 5

(28 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!