logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซิลิโคนยาแนวขอบหน้าต่างอลูมิเนียม อาคาร ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และผู้บริหาร เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง (กทว.)

(4 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สี (กมส.)

(4 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์การประชุม สำหรับการเดินทางและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการองค์ความรู้วนเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดหมวดหมู่ข้อมูลและองค์ความรู้ SEP ฯ

(4 พ.ย. 2565)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(3 พ.ย. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการประสาน ติดตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(3 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้ออาหารถวายแด่พระสงฆ์ ซื้อพวงมาลาถวายราชสักการะ และซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ

(3 พ.ย. 2565)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๖ เครื่อง

(2 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 พ.ย. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(2 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางเพื่อจัดประชุมระดมความคิดเห็นใน                &n

(1 พ.ย. 2565)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(1 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางเพื่อจัดประชุมระดมความคิดเห็นใน ประเด็นการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ การค้าชายแดน และการพัฒน

(1 พ.ย. 2565)

สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

(31 ต.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อธงชาติไทย สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ต.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางเพื่อจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาภาคใต้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ฯ

(31 ต.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี (กยป.)

(31 ต.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อธงชาติไทย สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ต.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!