no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 

(31 พ.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

(27 พ.ค. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงข่าว เรื่อง การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปีที่ผ่านมา

(27 พ.ค. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ชูประเด็นพัฒนา-แผนแม่บท  ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค หนุนฟื้นเศรษฐกิจไทยระยะยาว ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท คาดการณ์ GDP เติบโตเฉลี่ย 5.8 %

(25 พ.ค. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์และสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมหารือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติด้านความคุ้มครองทางสังคม 

(24 พ.ค. 2565)
อ่าน 9 ครั้ง
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2565

(23 พ.ค. 2565)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

(23 พ.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา "ถามมา - ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"   

(19 พ.ค. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565

(17 พ.ค. 2565)
not insert alt on tag images

สศช. ระดมความคิดเห็นหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะสูญเสียการเรียนรู้ (Learning Loss)

(7 พ.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2565

(6 พ.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565

(6 พ.ค. 2565)
อ่าน 47 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

(4 พ.ค. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามและขับเคลื่อน EV ภายใต้ร่างแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ

(30 เม.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร  การป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

(29 เม.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
not insert alt on tag images

คณะนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

(27 เม.ย. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
not insert alt on tag images

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ด้านเศรษฐกิจ) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(25 เม.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

(19 เม.ย. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีไทย

(11 เม.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมอบรม  การใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊กและยูทูป ครั้งที่ 2

(5 เม.ย. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!