no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2565  ณ จังหวัดอุบลราชธานี

(22 ส.ค. 2565)
อ่าน 35 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ

(19 ส.ค. 2565)
อ่าน 45 ครั้ง
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565

(15 ส.ค. 2565)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(13 ส.ค. 2565)
อ่าน 27 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(12 ส.ค. 2565)
อ่าน 32 ครั้ง
not insert alt on tag images

คณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ สศช.

(10 ส.ค. 2565)
อ่าน 25 ครั้ง
not insert alt on tag images

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นประธานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน  20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม

(5 ส.ค. 2565)
อ่าน 72 ครั้ง
not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ

(5 ส.ค. 2565)
อ่าน 35 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับการวางแผนพัฒนา

(4 ส.ค. 2565)
อ่าน 53 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. และ UNDP จัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายเชิงนวัตกรรมสาหรับประเทศไทย

(4 ส.ค. 2565)
อ่าน 41 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(4 ส.ค. 2565)
อ่าน 42 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดอบรมหลักสูตร  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม แก่บุคลากร สศช.

(4 ส.ค. 2565)
อ่าน 42 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2565

(3 ส.ค. 2565)
อ่าน 33 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(28 ก.ค. 2565)
อ่าน 32 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 

(27 ก.ค. 2565)
อ่าน 57 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

(27 ก.ค. 2565)
อ่าน 33 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 

(27 ก.ค. 2565)
อ่าน 30 ครั้ง
not insert alt on tag images

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นประธานเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน  20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม 5 สิงหาคม ศกนี้

(27 ก.ค. 2565)
อ่าน 72 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(25 ก.ค. 2565)
อ่าน 55 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จับมือกระทรวงคมนาคมของราชอาณาจักรกัมพูชาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

(19 ก.ค. 2565)
อ่าน 36 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!