logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อทดแทนหลอดไฟในลิฟต์โดยสาร ของอาคารจอดรถยนต์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ และผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม 

(10 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคาซ่อม Projector ยี่ห้อ Sony รุ่น VPL-CH๓๗๐ 

(6 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(5 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ Bangkok Post Online สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลา สำหรับกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 พ.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(5 พ.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อชุดระบบไมโครโฟน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(5 พ.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(5 พ.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Controller) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(5 พ.ย. 2563)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย

(4 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(4 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(4 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(4 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช.  เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 พ.ย. 2563)

ประกาศ  สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

(30 ต.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!