logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone 

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง รวมทั้งกำจัดหนู 

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 9 อัตรา

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี)

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน สพน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สพน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สพน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ห้อง Data Center 

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี ๒๕๖๒ ของ สศช.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพระมหาชนก สำหรับการฝึกอบรม  รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ เรื่อง  ความเพียรและหลักการปฏิบัติธรรมตามรอยพระมหาชนกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฉากประกอบเวทีเพิ่มเติม สำหรับการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การประชุมระดับสูงอาเซียนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!