logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กพท.) 

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กขส.)

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อชุดระบบไมโครโฟน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 3 รายการ และเครื่องสำรองไฟ 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITH) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Controller) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (กสท.) 

(23 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องน้ำชายและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ของโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำชาย อาคาร 5 ชั้น 1  

(23 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การสร้างองค์ความรู้ในการบูรณาการขับเคลื่อนและบริหารจัดการเพื่อลดความเหลือมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ฯ

(13 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ๕ 

(12 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!