logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร

(9 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพืหนังสือ รายงานผลการดำเนินงานประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

(4 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ธ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ธ.ค. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2563  เดือนพฤศจิกายน 2562

(29 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อปฏิบัติราชการลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง R๙ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – แดนสะหวัน - ลาวบาว – เว้ – ดานัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ฝกค.) 

(27 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Scanner (หสม.)

(26 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กทส.)

(26 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (ปชส.)

(26 พ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 พ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!