no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

มอบสื่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

(11 มี.ค. 2551)
มอบสื่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ สื่อดีวีดีดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยเนื้อหาของสื่อเป็นการรวบรวมรายการ พ.ศ. พอเพียง ใน ตอนที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับเยาวชน
not insert alt on tag images

สศช. จัดทำจดหมายข่าว ภาวะสังคมรายเดือน รายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างทันสถานการณ์

(11 มี.ค. 2551)
สศช. จัดทำจดหมายข่าว “ภาวะสังคมรายเดือน” รายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างทันสถานการณ์ เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมา สำนักงานฯ ได้จัดทำรายงานภาวะ สังคมไทยรายไตรมาส นำเสนอต่อสาธารณชน เพื่อรายงานให้ทราบถึงภาวะสังคมไทยทั้งด้านคุณภาพคน ความมั่นคงทางสังคม พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน สิ่งแวดล้อม และเรื่องเด่นประจำไตรมาส ซึ่งได้รับ ความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างดี จวบจนปัจจุบันนำเสนอแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี รวม 16 ฉบับ
not insert alt on tag images

ความสำเร็จและผลงานร่วมในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

(11 มี.ค. 2551)
ความสำเร็จและผลงานร่วมในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนว ทางการดำเนินงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom Up และเพื่อให้ทุกจังหวัดสร้าง ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ อย่างมีคุณภาพ เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่อไป
not insert alt on tag images

เลขาธิการสภาพัฒน์นำคณะเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2551

(31 ม.ค. 2551)
เลขาธิการสภาพัฒน์นำคณะเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2551 ดร. อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป บริเวณหน้าอาคารสุริยานุวัตร ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลของวันเริ่มต้นการทำงานในปี 2551 และเป็นขวัญกำลังใจให้ การปฏิบัติงานพัฒนาประเทศของสำนักงานฯ ลุล่วงไปได้ด้วยดี
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(31 ม.ค. 2551)
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” วันนี้ (18 ธันวาคม 2550) เมื่อเวลา 8.00 น. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” พร้อมด้วยอดีต เลขาธิการฯ และผู้บริหาร สศช. โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. พร้อมผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สศช. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์และนักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าร่วมกันจัดทำหนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับประชาชน

(31 ม.ค. 2551)
สภาพัฒน์และนักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าร่วมกันจัดทำหนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับประชาชน ทั้งนี้ ทีมนักเขียนการ์ตูนที่มาร่วมสร้างสรรค์งานการ์ตูนเรื่องดังกล่าว นำโดยศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) สุรพล พิทยาสกุล (พล ข่าวสด) และได้รับเกียรติจาก ชัย ราชวัตร เป็นผู้ วาดภาพปก สมชาย ปานประชา เป็นผู้วาดการ์ตูนแนะนำหนังสือการ์ตูนก่อนเข้าสู่เรื่องราวของ ความพอเพียง

ลงนามถวายพระพรในเว็ปไซต์

(31 ม.ค. 2551)
ลงนามถวายพระพรในเว็ปไซต์
not insert alt on tag images

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน

(18 ธ.ค. 2550)
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน
not insert alt on tag images

สศช. ได้รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาสสอง ปี 2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550

(18 ธ.ค. 2550)
สศช. ได้รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาสสอง ปี 2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นาย กิติศักดิ์ สินธุวนิช รองเลขาธิการฯ. และนางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้ติดตาม ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญๆ
not insert alt on tag images

ผลการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14

(19 ต.ค. 2550)
ผลการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14 เพื่อร่วมกันเร่งรัด ผลักดัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการ ในกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย นำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคมและต่อประชาชนในพื้นที่ แผนงาน IMT-GT รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้ เข้าใจ และสนับสนุน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ความร่วมมือต่อไป
not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

(20 ก.ย. 2550)
วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 75 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2550 นี้ คณะวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เพื่อเตรียมจัดการประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง การ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
not insert alt on tag images

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 14

(20 ก.ย. 2550)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 14 นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี และนายอาคม เติมพิทยา ไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน ไทยในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Ministerial Meeting) ครั้งที่ 14 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
not insert alt on tag images

รองนายกฯ โฆสิต ย้ำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข เน้นการสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนา และความเข้มแข็งของชุมชน

(20 ก.ย. 2550)
รองนายกฯ โฆสิต ย้ำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข เน้นการสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนา และความเข้มแข็งของชุมชน รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายว่า ให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา และ ร่วมกันคิดแก้ปัญหาชุมชน โดยประชาชนในชุมชน และให้จังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน การแก้ปัญหาหลักของชุมชน สำหรับปีงบประมาณ 2550 ให้กระจายเงินสู่ชุมชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2550
not insert alt on tag images

รองนายกฯ โฆสิต เร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

(10 ก.ย. 2550)
รองนายกฯ โฆสิต เร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา และร่วมกันคิดแก้ปัญหาชุมชน โดยประชาชนในชุมชน และให้จังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการ สนับสนุนการแก้ปัญหาหลักของชุมชน สำหรับปีงบประมาณ 2550 ให้กระจายเงินสู่ชุมชนให้เสร็จสิ้นภายใน เดือนพฤษภาคม 2550
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14

(10 ก.ย. 2550)
สศช. จัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14 เพื่อร่วมกันเร่งรัด ผลักดัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ตามโครงการในกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาเขต เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย นำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคมและต่อ ประชาชนในพื้นที่แผนงาน IMT-GT รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้ เข้าใจ และสนับสนุน โดยให้ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ความร่วมมือต่อไป

การประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 14 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2550 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

(10 ก.ย. 2550)
“การประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 14 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2550 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์”
not insert alt on tag images

ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนฯ

(12 มิ.ย. 2550)
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนฯ เมื่อ 21 มีนาคม 2550 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบ นโยบาย ใน “การสัมมนาเปิดตัวและชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข และโครงการ พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
not insert alt on tag images

ไทยเร่งก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้

(12 มิ.ย. 2550)
ไทยเร่งก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ สศช. และธนาคารโลกร่วมจัดสัมมนาเรื่อง “ก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในประเทศ ไทย” (Towards a Knowledge Economy in Thailand) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กทม. ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรื่อง “ก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในประเทศไทย” รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งนำเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ชื่อเสียงจากองค์กร/สถาบันในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
not insert alt on tag images

สศช. จับมือธนาคารโลกร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย

(12 มิ.ย. 2550)
สศช. จับมือธนาคารโลกร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารโลก (WB) ร่วมจัดการสัมมนาเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลกเพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน (Country Development Partnership – Infrastructure : CDP-INFRA) ณ โรงแรมแชงกา ลีลา กรุงเทพฯ โดยนายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น ประธานเปิดงาน
not insert alt on tag images

มช. ริเริ่มพัฒนาเครื่องมือวัดผลการพัฒนาประเทศตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

(12 มิ.ย. 2550)
มช. ริเริ่มพัฒนาเครื่องมือวัดผลการพัฒนาประเทศตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The Sufficiency Economy Philosophy for the Quantitative Implementation of the 10th 5-year plan” ขึ้น ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระดม ความเห็นต่อวิธีการในการดำเนินการ และแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (Institute for Sufficiency Economy Research and Promotion (ISERP) )

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!