no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ของกิจกรรมการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2

(5 ก.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(5 ก.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ด้วยกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(5 ก.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
not insert alt on tag images

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ ลศช.

(30 มิ.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
not insert alt on tag images

คณะนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

(28 มิ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565

(27 มิ.ย. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมงานเสวนา Robotics & Automation Symposium 2022

(27 มิ.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ  สู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand ในงานสัมมนาสู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand

(23 มิ.ย. 2565)
อ่าน 9 ครั้ง
not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมอบรมหลักสูตร  การใช้งานแอปพลิเคชันซูม ครั้งที่ 2

(23 มิ.ย. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ

(22 มิ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  

(17 มิ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเตรียมความพร้อม  โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งใหม่

(14 มิ.ย. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
not insert alt on tag images

การรายงานผลการดำเนินงาน ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย หรือ Thailand Policy Lab ประจำปี พ.ศ. 2564

(9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
not insert alt on tag images

เปลี่ยนพลังประชาชน ร่วมเป็นพลังปราบทุจริต เน้นเปิดข้อมูลปฏิรูปภาครัฐ ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

(9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565

(9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
not insert alt on tag images

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(7 มิ.ย. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(5 มิ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(2 มิ.ย. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565

(2 มิ.ย. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 

(31 พ.ค. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!