logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 5 และเอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ม.ค. 2564)

ประกาศ สพน. เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

(12 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดนครศรีธรรม

(7 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ม.ค. 2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ๔๘ พอร์ต จำนวน ๔ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(7 ม.ค. 2564)

ประกาศ  สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

(31 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(30 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ธ.ค. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 

(30 ธ.ค. 2563)

ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ธ.ค. 2563)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศราคากลางการซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) 

(28 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำแบบจำลองเหลื่อมรุ่น (Overlapping Generation Model) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวปิยธิดา กันปาน) 

(28 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำแบบจำลองเหลื่อมรุ่น (Overlapping Generation Model) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายรพินทร์ อุชชิน) 

(28 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำแบบจำลองเหลื่อมรุ่น (Overlapping Generation Model) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวศุทธาภา นพวิญญูวงศ์) 

(28 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำแบบจำลองเหลื่อมรุ่น (Overlapping Generation Model) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายกิตติคุณ ชุมวรฐายี) 

(28 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อพานพุ่มดอกไม้ สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!