no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

(28 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

(18 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารถวายพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

(14 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

(10 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. และผู้แทนสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยหารือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(10 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. เร่งจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนฯ 12

(8 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 8 และ 10

(8 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ The Straits Times เกี่ยวกับสถานการณ์และภาวะสังคมไทย

(8 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ บรรยายเรื่อง การพัฒนาพลังงานในอนาคต ณ สศช.

(26 ก.พ. 2559)
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้บรรยายเรื่อง “การพัฒนาพลังงานในอนาคต”
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงในโอกาสศึกษาดูงาน สศช.

(25 ก.พ. 2559)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับนักเรียนผู้รับทุนรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (UIS Pre Professional 2) จำนวน 5 คน...
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมบรรยาย "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

(24 ก.พ. 2559)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและพลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป ร่วมกันบรรยายเรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
not insert alt on tag images

ประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่มต่อร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแผนฯ 12

(23 ก.พ. 2559)
ศาสตราจารย์ดร.สนิทอักษรแก้ว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

(19 ก.พ. 2559)
นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำ Road Map
not insert alt on tag images

ร่างยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ในแผนฯ 12

(19 ก.พ. 2559)
นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
not insert alt on tag images

15 กุมภาพันธ์ 2559 ครบรอบการสถาปนา สศช. 66 ปี

(15 ก.พ. 2559)
เป็นวันครบรอบการสถาปนา 66 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

(15 ก.พ. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

(11 ก.พ. 2559)
not insert alt on tag images

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

(4 ก.พ. 2559)
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2559
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. หารือ GGGI ร่วมสร้างการเติบโตสีเขียวในไทย

(3 ก.พ. 2559)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr.Per Bertilsson, Assistant Director-General จาก Global Green Growth Institute (GGGI)
not insert alt on tag images

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ภายใต้แผนฯ 12

(29 ม.ค. 2559)
นายถวิล เปลี่ยนสีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!