logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สพน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศ สพน. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สพอ. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวดและมด สพอ. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการักษาความสะอาด สพอ. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สพน. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน สพน. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอด สพอ. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. จำนวน 13 อัตรา  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลางโครงการซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ - สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage server) พร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า สำหรับการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฯ

(25 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชกาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2563)

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติห้อง Data Center จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!