logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการขับเคลื่อนการพัฒน

(30 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่ง

(30 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับเลขาธิการฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก เสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืน สู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประเกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง รวมทั้งกำจัดหนู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร/จ้างผลิตเอกสารสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มุมมองคนรุ่นใหม่ : แนวทางการพัฒนาประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยวิ

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืนสู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชกาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 5

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ส่วนกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และการเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลางกับสำนักงานพัฒนาเ

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!