no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. ร่วมพิจารณาการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ กพข.

(29 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
not insert alt on tag images

การประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี-กรอ.ส่วนกลาง-กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(28 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน 7 อ าเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์สถาบันฯ ศศินทร์

(25 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การ ต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่ นายณัฐวี โฆษะฐิ
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกับ UNFPA จัดทำรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2558 เรื่อง สร้างสุขครอบครัวไทย

(22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมเดอะสุโกศล นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิตยสารดอกเบี้ย

(22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
not insert alt on tag images

ไทย-กัมพูชา ร่วมหารือแนวทางการพัฒนา 2 จุดผ่านแดนถาวร

(22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่น

(22 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์วารสารการเงินธนาคาร

(21 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสมุดสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษแก่กลุ่มสื่อมวลชนเอเชีย

(17 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าว The Business Year

(11 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แก่นักวิจัยจากบริษัท Hill & Knowlton Strategies

(11 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

การประชุมคณะกรรมการ กพอ. ครั้งที่ 3/2558

(9 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. หารือกับผู้แทนศูนย์วิจัยการพัฒนาของจีน

(8 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เตรียมการหารือกับ รมว.มหาดไทยเพื่อแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจ

(4 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

สศช.ประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(4 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

หารือแผนปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือและบูรณาการระดับภูมิภาค ระหว่างปี 2559 – 2563

(4 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เรียนรู้การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากบทพระราชทานสัมภาษณ์และบทความพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(4 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สศช.

(4 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่น

(2 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ดร.ปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ให้การต้อน รับและหารือกับ Mr.Tadashi Inoue, Deputy Director of City Planning Division, City Bureau
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมอภิปรายในงานสัมมนาการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศ

(1 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!