no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

รายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

(27 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

พิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยและแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนฯ 12

(25 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาทางและแหล่งน้ำสาธารณะในที่ราชพัสดุแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

(24 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย

(24 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

(18 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกับ UNFPA เปิดตัวรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558

(18 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ชวนนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศร่วมประกวดวาดภาพระบายสี  ประเทศไทยในฝัน ผู้ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี

(17 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. แถลงข่าวตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรกของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล

(17 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2

(16 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559

(16 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. พิจารณารายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ

(13 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. เร่งศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ หรือกัญชง

(12 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ชาวอีสานร่วมระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

(11 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

คณะผู้บริหาร สศช. เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล

(5 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมหารือภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2559 และแนวโน้มปี 2559

(4 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ่ ทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT

(4 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. เตรียมจัดประชุมระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(4 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. เตรียมจัดประชุมประจำปี 2559 เรื่อง  ร่างแผนฯ 12

(4 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. พิจารณาแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ สศช.

(3 พ.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1

(3 พ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!