no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. ร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตประปาระยอง

(26 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

หารือเตรียมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในภาคกลาง 

(25 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

นักเรียนทุนพระราชทานฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่น 1- 4 เข้าพบนายกรัฐมนตรี

(22 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกระตุ้นการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร

(22 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ที่ปรึกษาฯ สศช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(21 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. เตรียมระดมความคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระดับภาค

(11 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ของไทย

(11 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

การประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

(8 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. หารือกับผู้แทนศูนย์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์

(7 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตเลขาธิการ สศช. 2 สมัย รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2559

(7 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(7 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. และผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหารือโครงการดาวเทียมธีออส

(5 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย เตรียมการด้านข้อมูลโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

(4 เม.ย. 2559)

สศช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิกฤตการก่อการร้ายในโลกปัจจุบัน"

(4 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นของ  สศช.

(1 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมศึกษาดูงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

(1 เม.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

(29 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

(28 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

(18 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารถวายพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

(14 มี.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!