logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/เช่า วัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ และอาหาร สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ประจำปี ๒๕๖๔ ครบรอบปีที่ ๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย (เครื่องเติมอากาศ อาคาร ๖)

(29 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/จ้างผลิตเอกสาร สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ  วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก เสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืน สู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดฉะเช

(26 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 มี.ค. 2564)

ประกาศราคากลางซื้อข้อมูล Global Trade Atlas ปีงบประมาณ 2564

(25 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 มี.ค. 2564)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITH) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(23 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ-สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร 1 ท่าน (ฝบป.)

(22 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(22 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล

(19 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างซ่อมแซมโครงสร้างผนังฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ วปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคอาคารสำนักงาน สพก.

(19 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!