no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. ระดมความคิดกำหนดเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(26 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จับมือ TDRI ระดมความคิดจัดทำบัญชีเมทริกซ์สังคม

(24 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ติดตามนายกรัฐมนตรีไปประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง

(24 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม อดีตกรรมการบริหาร สศช.

(22 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการ สศช. บรรยายเรื่องแผนฯ 12

(21 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จับมือภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(21 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมชี้แจงตอบข้อซักถาม ในเวทีการประชุม  ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน ครั้งที่ 2

(18 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. เร่งจัดทำบัญชีเมตริกซ์สังคม

(17 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 

(17 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. และอัครราชทูตญี่ปุ่นฝ่ายเศรษฐกิจ หารือความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

(16 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์เชิญศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดระบายสี  ประเทศไทยในฝัน

(15 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. และอัครราชทูตญี่ปุ่นฝ่ายเศรษฐกิจ หารือความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

(15 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการ สศช. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญของอำเภอเบตง

(14 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมเดินสายประชุมชี้แจง  ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน

(14 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แนวทางพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12

(13 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตเลขาธิการ สศช. 2 สมัย เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเกียรติยศศิษย์เก่า สศช.

(13 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ TFCP ครั้งที่ 2/2559

(10 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. พิจารณารายงานขั้นกลาง กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง

(10 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

(9 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เร่งพัฒนาพลังงานสะอาดเพิ่มการส่งออกน้ำมัน

(8 มิ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!