no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมในช่วงแผนฯ 12

(20 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิเคอิ ชี้ความเชื่อมโยงแผนฯ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

(20 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กรอ.ส่วนกลาง และ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

(17 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

(16 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ชาวชุมชนและเอกชนย่านสะพานขาวร่วมระดมความเห็น เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน

(16 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(15 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ประชุม คกก.กำกับการดำเนินโครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ 

(15 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2559

(13 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา   ไทย ศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน

(12 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ Matichon Weekend เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ

(10 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ระหว่างไทยและเมียนมา ณ นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(9 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ระดมความเห็นวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ เตรียมจัดการประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

(8 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ  ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดแข่งขันของไทย

(7 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกับ UNFPA ระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี 

(2 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม  ปลูกป่าชายเลน พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

(30 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2559

(29 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จับมือเครือข่ายเสริมสร้างพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยดำเนินสะดวก   

(29 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด

(29 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

(26 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดการอบรมหลักสูตร  การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 3

(24 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!