logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพน. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพน. ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สพน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภ้ณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง

(28 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และการรับประกันอุปกรณ์ระบบ IP Phone ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด อาคารสำนักงาน สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ ๒๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานเพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับวุฒิอาสาฯและภาคีเครือข่าย ณ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อกลุ่มงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!