logo
หน้าหลัก >> แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงาน (การประเมินส่วนราชการฯ) ประจำปี 2565

(22 เม.ย. 2565)

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

(2 มี.ค. 2564)

แผนดำเนินงานประจำปี 2563

(10 ก.ค. 2563)

แผนดำเนินงานประจำปี 2562

(13 มิ.ย. 2562)

หน้า : [1]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!