no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมอง สศช. ร่วมอบรม  Lifelong Series: เปิดโลกดิจิทัลปลอดภัย เพื่อวัยเก๋า

(31 ม.ค. 2566)
อ่าน 46 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนฯ 13

(31 ม.ค. 2566)
อ่าน 115 ครั้ง
not insert alt on tag images

สายงานพัฒนาภาคฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร  การมองอนาคต (Foresight) และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาประเทศและจังหวัดในระยะยาว

(31 ม.ค. 2566)
อ่าน 118 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง  บทเรียนจากการจัดทำแผนด้วย SEA สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(24 ม.ค. 2566)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดงานวันเด็ก ปี 2566 สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ชุมชนย่านนางเลิ้ง

(14 ม.ค. 2566)
อ่าน 25 ครั้ง
not insert alt on tag images

สรุปการสัมมนาวิชาการเรื่อง Accelerating Innovation and Digitalization in Asia to Boost Productivity

(13 ม.ค. 2566)
not insert alt on tag images

กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ สศช. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566

(13 ม.ค. 2566)
อ่าน 23 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566

(13 ม.ค. 2566)
อ่าน 13 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. แถลง การดำเนินโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

(9 ม.ค. 2566)
อ่าน 29 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

(8 ม.ค. 2566)
อ่าน 13 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

(4 ม.ค. 2566)
อ่าน 13 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

(1 ม.ค. 2566)
อ่าน 13 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 หัวข้อ การจัดทําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการจัดทําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(29 ธ.ค. 2565)
อ่าน 9 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดเชียงราย

(24 ธ.ค. 2565)
อ่าน 13 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดสกลนคร

(23 ธ.ค. 2565)
อ่าน 13 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย  และการบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ.วิชาการฯ) ครั้งที่ 1/2565

(20 ธ.ค. 2565)
อ่าน 8 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(19 ธ.ค. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
not insert alt on tag images

กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ สศช. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566

(19 ธ.ค. 2565)
อ่าน 9 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ NESDC Future Team รุ่นที่ 10 ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ 

(18 ธ.ค. 2565)
อ่าน 9 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

(17 ธ.ค. 2565)
อ่าน 12 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!