no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นประชาชนต่อร่างแผนฯ 13 ทั่วประเทศ

(29 พ.ย. 2564)
อ่าน 340 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(29 พ.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สศช. และเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมจัดประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Planning Team – PT) 

(26 พ.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์เข้มฝึกอบรมข้าราชการใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ  การสื่อสารกับการทำงานเป็นทีม

(24 พ.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(23 พ.ย. 2564)
อ่าน 361 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรอง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2566 

(22 พ.ย. 2564)
อ่าน 227 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทางสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2564

(22 พ.ย. 2564)
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 – 2565

(15 พ.ย. 2564)
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ร่วมทอดกฐิน ณ วัดอมฤตสิทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

(10 พ.ย. 2564)
not insert alt on tag images

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(6 พ.ย. 2564)
อ่าน 391 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมหารือเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเพื่อวางแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนประเทศไทย

(2 พ.ย. 2564)
อ่าน 465 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ  ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

(1 พ.ย. 2564)
อ่าน 255 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ  เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในการจัดทำแผนด้วย SEA

(29 ต.ค. 2564)
อ่าน 454 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 13  แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (13th IMT-GT Summit)  ผ่านระบบการประชุมทางไกล

(28 ต.ค. 2564)
อ่าน 410 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(13 ต.ค. 2564)
อ่าน 658 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร

(28 ก.ย. 2564)
อ่าน 768 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ 13 ในการประชุมประจำปี 2564  Mission to Transform : 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย

(22 ก.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดงานขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(22 ก.ย. 2564)
not insert alt on tag images

การประชุมเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ Country Programme ระหว่างไทยกับ OECD

(20 ก.ย. 2564)
not insert alt on tag images

การสัมมนา เรื่อง ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Economic Corridor : NeEC-Bioeconomy : ศักยภาพ โอกาส และความท้าทาย

(20 ก.ย. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!