logo
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม RSS

ข่าวสาร/กิจกรรม RSS

not insert alt on tag images

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….

(16 เม.ย. 2564)
อ่าน 116 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

(16 เม.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มเยาวชน

(9 เม.ย. 2564)
อ่าน 622 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

(9 เม.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นกรอบแผนฯ 13  กลุ่มเฉพาะ ด้านผู้สูงอายุ

(8 เม.ย. 2564)
อ่าน 283 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

(6 เม.ย. 2564)
อ่าน 160 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(2 เม.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและสถาบันการศึกษา ต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(2 เม.ย. 2564)
not insert alt on tag images

เวทีทิศทางอนาคตประเทศ ครั้งแรก ระดมความคิดต่อร่างกรอบแผนฯ 13

(2 เม.ย. 2564)
อ่าน 205 ครั้ง
not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดนิทรรศการในการประชุม 20 ปีธนาคารสมอง และระดมความเห็นต่อกรอบแผนฯ 13

(2 เม.ย. 2564)
อ่าน 109 ครั้ง
not insert alt on tag images

ประธานสภาพัฒน์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดกรอบแผนฯ 13  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(1 เม.ย. 2564)
อ่าน 95 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข ณ  ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

(1 เม.ย. 2564)
อ่าน 255 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จับมือสื่อมวลชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(31 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สศช. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(31 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) กลุ่มภาคเอกชน

(30 มี.ค. 2564)
อ่าน 348 ครั้ง
not insert alt on tag images

 สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

(29 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

(29 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(29 มี.ค. 2564)
อ่าน 189 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมหารือผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

(26 มี.ค. 2564)
อ่าน 378 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ ต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(24 มี.ค. 2564)
อ่าน 572 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!