logo
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม RSS

ข่าวสาร/กิจกรรม RSS

not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

(27 ต.ค. 2563)
อ่าน 266 ครั้ง
not insert alt on tag images

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

(16 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

(15 ต.ค. 2563)
อ่าน 322 ครั้ง
not insert alt on tag images

อดีตปลัด พม. รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมองจากเลขาธิการ สศช.

(15 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

ทีมบูรณาการกลางจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน ภายใต้ ก.บ.ภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(14 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(13 ต.ค. 2563)
อ่าน 256 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 1/2563

(12 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ ชี้ ปัญหาเศรษฐกิจไทย มั่งคั่งแต่ไม่เติบโต กระตุ้น  สภาพัฒน์ ระดมสมองมองอนาคต-สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

(9 ต.ค. 2563)
อ่าน 456 ครั้ง
not insert alt on tag images

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมอง

(6 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถอดบทเรียนการบริหาร จัดการชุมชนท้องถิ่นบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(6 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

สศช. ประชุมระดมความเห็น ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพิ่มศักยภาพบุคลากร นำ SEA ใช้วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(6 ต.ค. 2563)
อ่าน 263 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. สัมมนาสายงานเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด 

(5 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนเมืองยั่งยืน สู่ความเสมอภาคและเท่าเทียม

(2 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

 สภาพัฒน์จัดงานขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

(1 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 84 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร

(28 ก.ย. 2563)
อ่าน 242 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ ร่วมงาน  Thailand 2020s and Beyond: Building a Better Society Together

(25 ก.ย. 2563)
not insert alt on tag images

"สภาพัฒน์ฯ" ร่วมกับ "UN" จัดประชุมสัมมนาการประเมินผลกระทบโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและสังคม  สร้างความร่วมมือไทย-อาเซียน มุ่งเน้นการฟื้นฟูศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

(25 ก.ย. 2563)
อ่าน 514 ครั้ง

สศช. จัดฝึกอบรม  พลิกโฉมการพัฒนาด้วยการประเมินผลเชิงระบบ

(24 ก.ย. 2563)
not insert alt on tag images

สศช.จัดรับฟังความเห็นปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ เตรียมเสนอที่ประชุมร่วมฯ กำหนดแล้วเสร็จ 28 ก.ย. 63

(22 ก.ย. 2563)
อ่าน 577 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดประชุมประจำปี 2563 "ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด เผยผลการพัฒนาครึ่งแผนฯ 12 พร้อมรับมือวิกฤตและชีวิตวิถีใหม่

(21 ก.ย. 2563)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!