logo
หน้าหลัก >> ตารางสถิติ GDP ประจำปี

ตารางสถิติ GDP ประจำปี

รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2564

(17 พ.ค. 2564)

รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2563

(18 พ.ค. 2563)

หน้า : [1]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!