logo
หน้าหลัก >> กิจกรรมการดำเนินการที่ผ่านมา

กิจกรรมการดำเนินการที่ผ่านมา

สรุปสาระกิจกรรมการฝึกอบรม  รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ ณ วัดโสมนัส ราชวรวิหาร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นถาม - ตอบ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562&

กิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคอุปกรณ์เพื่อนำไปผลิตขาเทียมพระราชทานสำหรับผู้พิการ ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การฝึกอบรมและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต เรื่อง การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสู่การเป็นข้าราชการมีวินัย ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต ปีที่ 2

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ จัดโดยกรมศาสนา ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต : การฝึกอบรม  รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ 2  ครั้งที่ 2 เรื่อง   การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ภายใต้ โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สศช.

รายละเอียดกิจกรรมการฝึกอบรมรู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

กิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. การฝึกอบรม ครั้งที่ 4  ฟังเทศน์ ฟังธรรม ในวันพระ  วันที่ 24 กันยายน 2561

กิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. การฝึกอบรม ครั้งที่ 3 "เพลินธรรม นำชม ฝึกสมาธิ เจริญสติอย่างเบิกบาน"

กิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนฐานความคิดฯ การฝึกอบรมครั้งที่ 2 จิตแห่งความเมตตา ว่าด้วยการพัฒนาปัญญา เมตตา และความตื่นรู้เพื่อสมดุลชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม

กิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. การฝึกอบรม ครั้งที่ 1 เรื่อง "รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข"

การฝึกอบรม "การปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน สู่การเป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐใสสะอาด ปราศจากการทุจริต"

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต การฝึกอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรุ่นที่ 4

แบบสำรวจความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ที่จะมีผลต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ใน สศช.

กิจกรรมเพื่อสังคม ประชาคม สศช. สนับสนุน สบู่  ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อใช้การจัดกิจรรมจัดถุงยังชีพ 

ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. (พ.ศ. 2560-2562)
กิจกรรมเพื่อสังคม เชิญชวนผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีการงานพระราชทานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

(เอกสารประกอบการบรรยายคลิกที่นี่) การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5 เมษายน 2560

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รุ่น ๓ (ภาคบ่าย)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รุ่น ๓ (ภาคเช้า)


หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!