logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563


วันที่ 2 ม.ค. 2563

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารคาวหวาน ถวายแด่คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานสุริยานุวัตร สศช. เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการทำงานในปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ในโอกาสนี้ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้อำนวยพรให้กับประชาคม สศช. ว่า "ในวันมงคลดิถีวาระขึ้นปีใหม่หรือเรียกอีกนัยยะหนึ่งว่า เป็นวันเริ่มต้นของชีวิตในการทำงานในปีพุทธศักราช 2563 ในนามคณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตร ขออำนวยอวยพรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีแต่ความสุข ความสำเร็จ ความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และขอให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ทุกท่านทั้งหลายด้วยเทอญ”

ในวันเดียวกันนี้ นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และนางสาวนิตยา  อารีบุญชู ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ตึกสันติไมตรี และบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลรับศักราชใหม่ ร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

ข่าว : วันทนีย์ สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / ธนเทพ ปลายแก่น / อภิชาติ  แดงดี
t20200102144225_34312.jpg
t20200102144228_34313.jpg
t20200102144232_34314.jpg
t20200102144238_34315.jpg
t20200102144242_34316.jpg
t20200102144246_34317.jpg
t20200102144252_34318.jpg
t20200102144256_34319.jpg
t20200102144259_34320.jpg
t20200102144303_34321.jpg
t20200102144306_34322.jpg
t20200102144309_34323.jpg
t20200102144317_34324.jpg
t20200102144320_34325.jpg
t20200102144324_34326.jpg
t20200102144330_34327.jpg
t20200102144336_34328.jpg
t20200102144341_34329.jpg
t20200102144346_34330.jpg
t20200102144351_34331.jpg
t20200102144355_34332.jpg
t20200102144359_34333.jpg
t20200102144403_34334.jpg
t20200102144518_34335.jpg
t20200102144523_34336.jpg
t20200102144526_34337.jpg
t20200102144529_34338.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th