logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563


วันที่ 1 ม.ค. 2563

วันนี้ (1 มกราคม 2563) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับผู้บริหารที่ร่วมพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ, นางธิดา  พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน, นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน, นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผอ.สลก., นายก่อเกียรติ  สมประสงค์ ผอ.กทว. และนางภาวิณา  อัศวมณีกุล ผชช.ด้านวิเคราะห์การลงทุน

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 เป็นของขวัญที่ระลึกแด่ผู้ที่มาร่วมลงนามถวายพระพร  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี / เมฐติญา วงษ์ภักดี
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี
t20200101091329_34281.jpg
t20200101091331_34282.jpg
t20200101091335_34283.jpg
t20200101091319_34284.jpg
t20200101091322_34285.jpg
t20200101091325_34286.jpg
t20200101091308_34287.jpg
t20200101091312_34288.jpg
t20200101091315_34289.jpg
t20200101091258_34290.jpg
t20200101091301_34291.jpg
t20200101091305_34292.jpg
t20200101091254_34293.jpg
t20200101091251_34294.jpg
t20200101091247_34295.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th