logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 2562


วันที่ 11 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องแถลงข่าว สศช. 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ ได้กล่าวอวยพรคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ว่า ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยพรให้ผู้บริหารและประชาคมสภาพัฒน์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยว เดินทางโดยสวัสดิภาพเและกลับมาปฏิบัติงานด้วยความสดชื่นและมีพลังที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไป

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา วงษ์ภักดี

t20190411162158_28970.jpg
t20190411162157_28971.jpg
t20190411162159_28972.jpg
t20190411162155_28973.jpg
t20190411162154_28974.jpg
t20190411162153_28975.jpg
t20190411162151_28976.jpg
t20190411162150_28977.jpg
t20190411162149_28978.jpg
t20190411162146_28979.jpg
t20190411162145_28980.jpg
t20190411162144_28981.jpg
t20190411162141_28982.jpg
t20190411162140_28983.jpg
t20190411162138_28984.jpg
t20190411162137_28985.jpg
t20190411162136_28986.jpg
t20190411162135_28987.jpg
t20190411162133_28988.jpg
t20190411162132_28989.jpg
t20190411162131_28990.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th