logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 23 ต.ค. 2561

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 7.45 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

โดยในช่วงเช้า นายเอนก  มีมงคล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการรองเลขาธิการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล และในตอนเย็น นายวิโรจน์  นรารักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการรองเลขาธิการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ สศช. เดินทางไปร่วมพิธีจุดเทียน ณ ท้องสนามหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข่าวและภาพ :  นายอมรเทพ  ศรีประเสริฐ


t20181023101954_26838.jpg
t20181023122726_26839.jpg
t20181023102354_26840.jpg
t20181023102353_26841.jpg
t20181023102352_26842.jpg
t20181023102351_26843.jpg
t20181023102401_26844.jpg
t20181023102709_26845.jpg
t20181023102410_26846.jpg
t20181023102719_26847.jpg
t20181023102424_26848.jpg
t20181023102429_26849.jpg
t20181023102733_26850.jpg
t20181023171458_26851.jpg
t20181023171505_26852.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th