logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ตลาดชุมชนใหม่ของชาวนางเลิ้ง


วันที่ 30 พ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิและตรวจเยี่ยมบูธ โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ภายใต้การดูแลและดำเนินงานโดยมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ นายมนตรี  บุญพาณิชย์  และนายวิชญายุทธ  บุญชิต พร้อมด้วยนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี

มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดทำโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมขึ้น เพื่อต้องการให้เป็นตลาดชุมชนอันจะเป็นแหล่งสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งเพื่อให้พนักงาน หน่วยราชการต่างๆ ในบริเวณโครงการฯ โดยรอบมีสถานที่ในการจับจ่ายใช้สอย ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน ตลอดจนมีลานสำหรับทำกิจกรรม เช่น การฝึกอาชีพต่างๆ ให้คนในชุมชน การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและคนในชุมชน นอกจากนี้ สวนหย่อมในโครงการฯ สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและพนักงานหน่วยงานราชการต่างๆ ด้วย  

สำหรับโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมนี้ ตั้งอยู่ริมถนนกรุงเกษม มีพื้นที่อยู่ติดกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใกล้ตลาดนางเลิ้ง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย ประกอบด้วย 3 ส่วน อาคาร 1 คือ อาคารร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา (ร้านภัทรพัฒน์) ชั้นล่าง เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลิตผลจากการพัฒนา และสินค้าจากชุมชน ชั้นบน เป็นร้านกาแฟ มีที่นั่งดื่มกาแฟแบบสบายๆ ในราคาย่อมเยา อาคาร 2 เป็นอาคารจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีร้านค้า 38 ร้าน และอาคาร 3 เป็นอาคารสำนักงาน 

ทั้งนี้ ที่ตั้งของโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมนี้เป็นที่ดินที่ท่านผู้หญิงวรุณยุพา  สนิทวงศ์  ณ อยุธยา  นายเกษม  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และนางสาวอังศุมาลี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา

ข่าว/ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

t20180530185402_24958.jpg
t20180530185415_24959.jpg
t20180530185424_24960.jpg
t20180530185436_24961.jpg
t20180530185442_24962.jpg
t20180530185453_24963.jpg
t20180530185510_24964.jpg
t20180530185519_24965.jpg
t20180530185540_24966.jpg
t20180530185553_24967.jpg
t20180530185602_24968.jpg
t20180530185612_24969.jpg
t20180530185622_24970.jpg
t20180530185633_24971.jpg
t20180530185653_24972.jpg
t20180530185702_24973.jpg
t20180530185711_24974.jpg
t20180530185720_24975.jpg
t20180530185735_24976.jpg
t20180530185857_24977.jpg
t20180530185907_24978.jpg
t20180530185923_24979.jpg
t20180530185939_24980.jpg
t20180530185948_24981.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th