no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการฯ ร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่ฮ่องสอน พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน


วันที่ 22 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน และ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุม เลขาธิการฯ ได้ร่วมเดินทางตรวจราชการบ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชน ชมการสาธิตแปรรูปน้ำมันถั่วลิสงและข้าวเพื่อสุขภาพ กลุ่มแปลงนาเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผาบ่องด้วย

ข่าว  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ สุวรรณา  พัฒนา
t20180122161618_23205.jpg
t20180122161621_23206.jpg
t20180122161624_23207.jpg
t20180122161629_23208.jpg
t20180122161658_23209.jpg
t20180122161704_23210.jpg
t20180122161711_23211.jpg
t20180122161714_23212.jpg
t20180122161717_23213.jpg
t20180122161725_23214.jpg
t20180122161729_23215.jpg
t20180122161735_23216.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์