no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก


วันที่ 22 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก” (Western Economic Corridor-WEC) ณ ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดตาก สุโขทัย และพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

เลขาธิการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก)” หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการปลูกกล้วย ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

ข่าว   วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ  นิกร  ด้วงทรง
t20180122103727_23173.jpg
t20180122103734_23174.jpg
t20180122103737_23175.jpg
t20180122103743_23176.jpg
t20180122103746_23177.jpg
t20180122103749_23178.jpg
t20180122103757_23179.jpg
t20180122103800_23180.jpg
t20180122103803_23181.jpg
t20180122103810_23182.jpg
t20180122103812_23183.jpg
t20180122103815_23184.jpg
t20180122103823_23185.jpg
t20180122103826_23186.jpg
t20180122103828_23187.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์