logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ในชุมชนวัดสระเกศอย่างยิ่ง 


วันที่ 12 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ ชุมชนวัดสระเกศ โดยมีเด็กๆ ในชุมชนร่วมงานกันอย่างมีความสุข และสนุกสนานมาก

เลขาธิการฯ กล่าวในพิธีเปิดงานดังกล่าว สรุปได้ว่า ผมและชาวสภาพัฒน์ ดีใจมาก ที่ได้มีโอกาสมาพบกับน้องๆ ทุกคนในวันนี้ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ ชุมชนวัดสระเกศ ซึ่งถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของสภาพัฒน์  และนับเป็นครั้งแรก ที่เราได้พบกันในงานวันเด็ก ซึ่งสภาพัฒน์ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ทุกคน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  

นายสนั่น  เจริญสิทธิ์  ประธานชุมชนวัดสระเกศ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานราชการมาจัดงานวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชนวัดสระเกศ ยังความปลาบปลื้มและความสุขแก่เด็กและชาวชุมชน เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ที่มาประสานงานบอกว่าเป็นนโยบายของท่านเลขาธิการฯ ที่จะเวียนไปจัดงานวันเด็กให้แก่เด็กในชุมชนต่าง ๆ ในเขตป้อมปราบฯ ที่มีความยากจนและด้อยโอกาส

ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ ได้มอบจักรยานออกกำลังกายให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดย นายสนั่น  เจริญสิทธิ์  ประธานชุมชนวัดสระเกศ เป็นผู้รับมอบ หลังจากนั้น ผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมกันมอบของขวัญมากมายแก่น้องๆ ทุกคน และของขวัญพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตอบคำถามชิงรางวัล จับฉลากรางวัลพิเศษ และที่สำคัญคือได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 10,000 บาทด้วย ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารและไอศกรีม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สร้างความสนุกสนานและความอบอุ่นแก่เด็กๆ และประชาชนในชุมชนที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก 

สำหรับผู้บริหารที่ร่วมงานครั้งนี้ อาทิ นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการฯ นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ  และนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ


ภาพ   ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

t20180112203733_23088.jpg
t20180112203743_23089.jpg
t20180112203748_23090.jpg
t20180112203759_23091.jpg
t20180112203812_23092.jpg
t20180112203818_23093.jpg
t20180112203832_23094.jpg
t20180112203850_23095.jpg
t20180112203948_23096.jpg
t20180112203959_23097.jpg
t20180112204007_23098.jpg
t20180112204024_23099.jpg
t20180112204036_23100.jpg
t20180112204048_23101.jpg
t20180112204057_23102.jpg
t20180112204107_23103.jpg
t20180112204117_23104.jpg
t20180112204137_23105.jpg
t20180112204239_23106.jpg
t20180112204158_23107.jpg
t20180112204220_23108.jpg
t20180112204303_23109.jpg
t20180112204313_23110.jpg
t20180112204324_23111.jpg
t20180112204334_23112.jpg
t20180112204352_23113.jpg
t20180112204409_23114.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th