no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561


วันที่ 3 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารคาวหวาน แด่คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการทำงานในปีใหม่ 2561 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด , เมฐติญา  วงษ์ภักดี , อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

t20180103174642_23026.jpg
t20180103174640_23027.jpg
t20180103174640_23028.jpg
t20180103174635_23029.jpg
t20180103174638_23030.jpg
t20180103174639_23031.jpg
t20180103174634_23032.jpg
t20180103174633_23033.jpg
t20180103174632_23034.jpg
t20180103174629_23035.jpg
t20180103174629_23036.jpg
t20180103174631_23037.jpg
t20180103174628_23038.jpg
t20180103174627_23039.jpg
t20180103174626_23040.jpg
t20180103174758_23041.jpg
t20180103174758_23042.jpg
t20180103174757_23043.jpg
t20180103174756_23044.jpg
t20180103174755_23045.jpg
t20180103174754_23046.jpg
t20180103174753_23047.jpg
t20180103174752_23048.jpg
t20180103174751_23049.jpg
t20180103174750_23050.jpg
t20180103174750_23051.jpg
t20180103174749_23052.jpg
t20180103174748_23053.jpg
t20180103174748_23054.jpg
t20180103174747_23055.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์