no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. ปาถกฐาพิเศษในงาน SOCIAL VALUE THAILAND FORUM 2017


วันที่ 25 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวปาถกฐาพิเศษ ในหัวข้อ "ความท้าทายของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่การเปลี่ยนแปลงโดยความมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งสู่สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน" ในงานสัมมนา SOCIAL VALUE THAILAND FORUM 2017 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพฯ 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวคือ เพื่อสร้างความตระหนักในการส่งมอบคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมมาตรฐานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมในการบริหารแผนงานโครงการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ตลอดจนสนับสนุนการขยายผลสัมฤทธิ์ทางสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : วรพรต  สัมฤทธิ์เดชขจร

t20171225103412_22912.jpg
t20171225103411_22913.jpg
t20171225103410_22914.jpg
t20171225103429_22915.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์