no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการฯ และผู้บริหาร สศช. ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร


วันที่ 7 พ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นางธิดา  พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานที่พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 
ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง  
ภาพ : วิษณุ  ติวะตันสกุล

t20171107164313_21608.jpg
t20171107164336_21609.jpg
t20171107164350_21610.jpg
t20171107164404_21611.jpg
t20171107164412_21612.jpg
t20171107164425_21613.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์