no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันที่ 16 ต.ค. 2560

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560  นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทนเลขาธิการฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล 

ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน และช่วงเช้าของวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้แทนเลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหาร สศช. ประกอบด้วย นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการฯ และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้แก่ นางปิยนุช  วุฒิสอน และนางธิดา  พัทธธรรม ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ภาพและข่าว  :  นายอมรเทพ ศรีประเสริฐ

t20171016161508_21090.jpg
t20171016161512_21091.jpg
t20171016161515_21092.jpg
t20171016161520_21093.jpg
t20171016161522_21094.jpg
t20171016161524_21095.jpg
t20171016161530_21096.jpg
t20171016161533_21097.jpg
t20171016161537_21098.jpg
t20171016161749_21099.jpg
t20171016161755_21100.jpg
t20171016161759_21101.jpg
t20171016161806_21102.jpg
t20171016161812_21103.jpg
t20171016161825_21104.jpg
t20171016161835_21105.jpg
t20171016161836_21106.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์