no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุม  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี" ภาคเหนือ


วันที่ 25 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุม "รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ระดับภาคเหนือ” ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลศช.) นางปัทมา  เธียรวิศิษฏ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากพลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 200 คน อาทิ ภาคราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ผู้สูงอายุ และผู้นำศาสนา เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ลศช. ได้บรรยายเรื่อง "ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี” จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อยในช่วงบ่าย โดยการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทีมวิทยากรกระบวนการมาดำเนินการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ซึ่งบรรยากาศในการระดมความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่น

ข่าว/ภาพ : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

t20170726121919_19392.jpg
t20170726121629_19393.jpg
t20170726121632_19394.jpg
t20170726121637_19395.jpg
t20170726121640_19396.jpg
t20170726121644_19397.jpg
t20170726121649_19398.jpg
t20170726121654_19399.jpg
t20170726121702_19400.jpg
t20170726121708_19401.jpg
t20170726121712_19402.jpg
t20170726121716_19403.jpg
t20170726121720_19404.jpg
t20170726121724_19405.jpg
t20170726121727_19406.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์